Vi kvantifiserer kompleksitet

I analysebyrået Analyse & Tall er vi spesialisert i å kvantifisere komplekse størrelser. Vi analyserer digitale fellesskap, bærekraft, sosiale problemer, frivillighet, netthets og spredning av feil- og desinformasjon. Vi finner mønstre og mening i kompleksiteten, som vi formidler gjennom grundige og gjennomarbeidede analyser og tall.
Cases

Negative holdninger og stereotypier om samer på Facebook

 
0
1
2
 
0
1
2
 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
 
 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
 
0
1
 
0
1
2
3
4
5
6
...så mange innlegg og kommentarer om samisk tematikk i tidsperioden 2019 - 2023 har vi hentet ut og analysert fra Facebook. I samarbeid med Amnesty International Norge har vi undersøkt hvordan samer omtales på sosiale medier. Se hele casen

Ytringsklimaet for skeive på Twitter og Facebook

 
0
1
2
3
4
 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
 
0
1
2
3
4
 
 
0
1
2
 
0
1
 
0
1
2
3
4
5
6
...så mange twittermeldinger, kommentarer og innlegg om skeiv tematikk i tidsperioden 2018 - 2022 har vi hentet ut og analysert fra Twitter og Facebook. I samarbeid med Amnesty International Norge og FRI - Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold har vi undersøkt ytringsklimaet for skeive, inkludert transpersoner, på Twitter og Facebook. Se hele casen

Tonen i den norske offentlige debatten på Facebook

 
0
1
 
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
 
 
0
1
2
3
4
5
 
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
 
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
 
 
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
 
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
 
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
... så mange kommentarer har våre nyutviklede algoritmer analysert for å avdekke omfanget av språklige angrep, hatprat og anerkjennende omtale på Facebook. I samarbeid med Nordic Safe Cities har vi kartlagt tonen i den norske offentlige debatten på Facebook. Se hele casen

Utenlandsk påvirkning på det norske stortingsvalget

 
0
1
 
0
1
2
3
4
5
 
0
1
 
 
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
 
 
0
1
2
 
0
1
 
0
1
2
3
4
5
6
7
... biter med informasjon fra nettsider og sosiale medier ble analysert i dette prosjektet, som undersøkte hvorvidt utenlandske aktører forsøkte å påvirke utfallet av stortingsvalget i 2021. Se hele casen

En hverdag av data

 
0
1
2
 
0
1
2
3
4
 
0
1
2
3
4
5
6
 
 
0
1
2
3
4
5
 
0
1
2
3
4
5
 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
... så mange datapunkter hadde vi om vår deltaker Regitzes digitale liv og atferd siden 2011. I et prosjekt for Dataetisk Råd i Danmark har vi undersøkt hvilke data som samles inn om oss, og hva befolkningen vet og mener om den omfattende datainnsamlingen som har blitt en naturlig del av hverdagen. Se hele casen
Se alle cases

Kunder og samarbeider

Udenrigsministeriet
Mozilla
Røde Kors
Wonderful Copenhagen
TrygFonden
Fagbevægelsens Hovedorganisation
Dataetisk Råd
Nordic Safe Cities
FFI
Amnesty International Norway

Vi er en demokratisk virksomhet

Vi har byttet ut sjefer og hierarki med demokratisk ledelse og flat struktur. Hos oss er alle faste medarbeidere partnere, alle får det samme i lønn og vi har lik mulighet for innflytelse på virksomhetens beslutninger. Én medarbeider – én stemme.

Den demokratiske virksomhet

Omtale

+75 +77

Kontakt oss