Om Analyse & Tall

Hvem er vi?

Analyse & Tall er et kooperativt analysebyrå med omlag 30 medarbeidere og eiere fordelt på kontorer i København, Aarhus og Oslo. Vi er demokratisk med stort D og har derfor skiftet ut hierarki og lederlønninger med medbestemmelse og enhetslønn.

Hva gjør vi?

I Analyse & Tall teller vi det som er vanskelig: vi kartlegger sosiale fenomener og tendenser, måler holdninger og adferd og setter tall på digitale og sosiale bevegelser. Våre analyser avdekker komplekse størrelser som frivillighet, demokrati, deltakelse, netthets og spredning av feil- og desinformasjon på sosiale medier. Vi er spesialisert i å finne mønstre og mening i kompleksiteten og vi formidler våre funn gjennom grundige og gjennomarbeidene tall og analyser.

Våre metoder

Vi er metodiske nerder.  Vi kombinerer klassiske metoder som spørreundersøkelse, statistikk, intervju og fokusgrupper med nye digitale metoder som nettverksanalyse, stordataanalyser, utvikling av egne algoritmer og bruk av maskinlæring. Vi elsker å utforske nye metoder og vekke gamle metoder til live i nye kontekster. Derfor går en stor del av vårt overskudd og tid med på metodeutvikling og faglig fordypning.

Hvorfor gjør vi det?

Vårt formål er å skape et mer demokratisk, likt og sosialt rettferdig samfunn. Våre egne bidrag kommer gjennom ny kunnskap og analyser av verden rundt oss, men også gjennom måten vi har valgt å organisere og lede vår egen virksomhet på. Vi mener nemlig at kampen om et bedre demokrati og sosial rettferdighet også spiller seg ut i arbeidslivet. Derfor har vi valgt å organisere oss demokratisk og vi investerer stolt våre tid og overskudd i å styrke demokratiseringen, både internt og eksternt.

Finn en medarbeider

 • Amalia Dahl
  Partner, Danmark

  Amalia er sociolog med særlig interesse for vores digitale liv - herunder online had og vold, fællesskaber, kultur, privatliv og rettigheder. Hun er altid nysgerrig på, hvordan kombinationen af traditionelle metoder og digitale værktøjer kan besvare nye samfundsfaglige spørgsmål og skabe forandring. Med erfaring fra analyse- og udviklingsprojekter er hun trænet i at omsætte data til brugbare indsigter og produkter.

 • Ane Kathrine Strand
  Partner, Norge
  Ane Kathrine Strand

  Ane Kathrine er utdannet i medievitenskap med master i journalistikk. Som tidligere analysesjef i Retriever, har hun tidligere arbeidet med å analysere mediebildet for en rekke norske bedrifter og organisasjoner. Ane Kathrine har meget godt kjennskap til det norske medielandskapet og kvalitativ innholdsanalyse er hennes ekspertiseområde.

 • Anna Ørtoft
  Partner, Danmark
  Anna Ørtoft
 • Asger Neesgaard Sand
  Partner, Danmark
  Asger er utdannet datanalytiker, og har tidligere studert fysikk og softwareutvikling. Han har en lidenskap for statistikk og programmering, og jobber blant annet med teknikker for bildegjenkjennelse, datauttrekk og analyser av diverse online plattformer. Han har tidligere undervist i programmering og statistikk, samt utvikling av vitenskapelig software.
 • Aylin Dursun
  Partner, Norge
  Aylin Dursun

  Aylin er analytiker med hjerte for eksplorativ analyse og kommunikation. Hun har en kandidatgrad i fysik og har tidligere arbejdet som forsker ved Universitetet i Oslo. De seneste år har hun arbejdet med forskellige maskinlæringsteknikker. Udover at udvikle og forbedre modeller har hun især beskæftiget sig med at udtrække brugbar indsigt fra modellerne og er ekspert i datavisualisering. Hun har bred undervisningserfaring, både fra skolesektoren, den akademiske verden og den private sektor.

 • Bertil Ipsen
  Partner, Danmark
 • Cecilie Astrupgaard
  Partner, Danmark
  Cecilie Astrupgaard

  Cecilie er sociolog med speciale i at kombinere digitale og klassiske samfundsvidenskabelige metoder. Hun er særligt velbevandret i analyser af adfærd på sociale medier og har blandt andet udført dybdegående analyser af organisationers omdømme på sociale medier samt effekterne af kommunikations- og kampagneindsatser. Cecilie er en dygtig oplægsholder og underviser og har erfaring fra Københavns Universitet med at undervise i både kvalitative og kvantitative metoder.

 • Dina Jans
  Partner, Danmark
  Dina Jans

  Dina er uddannet sociolog og har tidligere arbejdet med sociale medier og kommunikation i et kommunikations- og rådgivningsbureau. Hun arbejder blandt andet med analyser indenfor social-, arbejdsmarkeds- og uddannelsesområdet.

 • Edin Lind Ikanovic
  Partner, Danmark

  Edin er vår skinnende stjerne innenfor data science og avansert analyse. Med en utdannelse i astrofysikk og tilleggsutdannelse i matematikk har Edin en dyp forståelse for hvordan man kan behandle og analysere store mengder data på en nøyaktig og systematisk måte. Edin er ekspert på å bruke avanserte statistiske metoder, utvikle AI-løsninger for å automatisere tekstanalyse og skape innsikt på tvers av ulike fagområder. Han har en imponerende evne til å forklare komplekse analyser og tall på en enkel måte, og er alltid klar til å rådgi våre kunder om hvordan de kan utnytte sine data på best mulig måte for å ta informerte beslutninger.

 • Emma Qvortrup
  Analytiker, Danmark
  Mikkel V. B. Jørgensen

  Tekst kommer snart

 • Håvard Lundberg
  Partner, Norge
  Håvard Lundberg

  Håvard arbeider daglig med å gjøre store og komplekse data tilgjengelig og anvendbare. Han kombinerer sin bakgrunn som informatiker og interaksjonsdesigner til å finne nye måter å innsamle, analysere og formidle innsikter som gjemmer seg i komplekse datasett. De siste årene har han spesialisert seg i å kartlegge og avdekke hvordan feil- og desinformasjon spres på Internett. Håvard har over 10 års erfaring med analysearbeid og kommunikasjon fra klima- og miljøområdet.

 • Ida Haugen-Poljac
  Partner, Norge
  Ida Haugen-Poljac

  Ida har samfunnsvitenskapelig bakgrunn med Master i fred- og konfliktstudier, og har over 10 års erfaring fra den internasjonale humanitære sektor. Hun har ekspertise innenfor politisk og humanitær analyse og har arbeidet i og med flere land i Midtøsten. Ida er skarp på å formidle kompleks informasjon på en lettfattelig måte, og er en strukturert og erfaren prosjektleder.

 • Katinka Goffin
  Praktikant, Norge
 • Konrad Jervell
  Partner, Norge

  Konrad Jervell.

 • Kristian Bruun
  Partner, Danmark
  Mikkel V. B. Jørgensen

  Kommer snart

 • Line Pommerencke-Vilmand
  Student, Danmark
  Line Pommerencke-Vilmand
  Line er sociologistuderende på Københavns Universitet. Hun interesserer sig for analyser af professionel kapital og har tidligere erfaring fra TeamArbejdsliv og Investeringsfonden for Udviklingslande.
 • Lisbeth Palmhøj Nielsen
  Partner, Danmark

  Lisbeth er med en PhD i økonomi vores ekspert i effektanalyser og i andre avancerede økonometriske analyser. Med erfaring fra både forskningsverdenen hos VIVE og Aarhus Universitet, og fra den statslige sektor hos Styrelsen for Arbejdskraft og Rekruttering (STAR) har Lisbeth et godt blik for at se projekter fra forskellige økonometriske og politiske vinkler. Lisbeth har en forkærlighed for familieøkonomi – særligt kønnede uligheder – og har lavet adskillige analyser inden for de store velfærdsområder børn, unge, uddannelse og beskæftigelse. Lisbeth en dreven projektleder, og så er hun desuden medstifter og forperson i den borgerdrevne Fuglekvarterets Fælleskafé i Nordvest.

 • Liselotte Elgård Nielsen
  Rengskapsfører (DK), Danmark
  Mikkel V. B. Jørgensen

             

 • Louis Møgelmose
  Praktikant, Danmark
  Mikkel V. B. Jørgensen

  Tekst kommer snart

 • Maj Baltzarsen
  Partner, Danmark
  Maj Baltzarsen

  Maj har flere års erfaring med at arbejde i krydsfeltet mellem politik, analyse og sammenskabelse. Maj er en skarp strateg, kommunikatør og projektleder, der omsætter komplekse analyser og situationer til konkret og handlingsanvisende rådgivning. Hun har de seneste år arbejdet intensivt med at skabe nye demokratiske bevægelser og at styrke deltagelse og ejerskab i demokratiske organisationer på nye, innovative måder.

 • Malte Moll Wingender
  Partner, Danmark
  Malte Moll Wingender

  Malte er sociolog med speciale i kvantitative analyser indenfor de brede velfærdsområder. Registerdataanalyser og spørgeskemaer er Maltes særlige ekspertise, men han har et skarpt blik for at lave analysedesign, der kobler kvantitative undersøgelser med det kvalitative. Malte er velbevandret inden for social- og beskæftigelsesområdet og har stor erfaring med at hjælpe organisationer med at få rede i, hvad der er op og ned i tal og fakta inden for disse felter.

 • Mikkel V. B. Jørgensen
  Studerende, Danmark
  Mikkel V. B. Jørgensen
 • Mikkeline Thomsen
  Partner, Danmark
  Mikkeline Thomsen

  Mikkeline formulerer dét, som er svært. Hun kigger bagved tallene i de komplekse analyser og hjælper med at kvalificere og formidle indsigterne med øje for kundernes situation og strategiske potentiale. Mikkeline har retorikfaglig baggrund og hun er optaget af, hvordan vi påvirker hinanden i det digitale demokrati: Hvilke budskaber giver genlyd i de digitale forsamlingshuse og hvorfor? Mikkeline har erfaring fra forskellige kommunikations- og rådgivningsbureauer og NGO-verdenen.

 • Nadia Engelst Rostved
  Partner, Danmark
  Nadia Engelst Rostved

  Nadia er sociolog med en stor forkærlighed til data- og netværksanalyser. Hun er erfaren i statistisk analyse og har i høj grad arbejdet med social netværksanalyse og analyser af adfærd på sociale medier baseret på big data. Nadia har desuden arbejdet med at styrke koblingen mellem digitale metoder og klassiske sociologiske metoder i forskellige projekter, og hun har blandt andet udført en større kortlægning af danske virksomheder og organisationers digitale relationer.

 • Niels Ørbæk Chemnitz
  Partner, Danmark
  Niels Ørbæk Chemnitz

  Niels er datalog og data scientist med speciale i big data processing og distribueret machine learning. Når han ikke selv har hænderne nede i dataen som analytiker, arbejder han med at designe og implementere de skalérbare og robuste datasystemer der indsamler og klargør data til vores analytikere og machine learning eksperter. Niels er desuden tilknyttet forskningsgruppen for data-intensive systemer ved IT Universitetet, hvor han har blandt andet har undervist i stor-skala dataanalyse og big data management.

 • Pia Bang Jensen
  Partner, Danmark
  Pia Bang Jensen

  Pia er sociolog og besidder stor viden i social- og arbejdsmarkedspolitiske spørgsmål. Hun har tidligere været ansat i FAOS og BAT-kartellet og har her arbejdet intensivt med emner som arbejdsmigration, social dumping og arbejdsmiljø. Pias særlige kompetencer er at skræddersy dybdegående analyser, der kombinerer kvantitative og kvalitative metoder. Desuden er hun en skarp facilitator, der formår at skabe værdifulde processer og dialoger.

 • Ronnie Brandt Taarnborg
  Partner, Danmark
  Ronnie Brandt Taarnborg

  Ronnie er data scientist med speciale i natural language processing, maskinlæring og big data processing. Han er særlig optaget af emner som hadtale, spredning af misinformation og digitale fællesskaber. Og han har stor erfaring med at udvikle algoritmer til at finde had, radikalisering og ekstremisme i tekst. Derudover trives han med at designe og implementere systemer til at udtrække, transformere og lagre data. Ronnie er oprindeligt uddannet sociolog og kombinerer således stærke datatekniske kompetencer med et sociologisk perspektiv.

 • Sarah Steinitz
  Partner, Danmark
  Sarah Steinitz

  Sarah er sociolog med en tillægsuddannelse i journalistisk formidling. Sarah er erfaren i at nagivere i krydsfeltet mellem medier, data og politiske interesser, og har gennem flere år medvirket til forskning i magt og netværk, bl.a. gennem bogudgivelser. Sarah har et godt analytisk hovede, er en skarp formidler og en erfaren facilitator.

 • Sigrid Saabye
  Partner, Danmark
  Mikkel V. B. Jørgensen

  Tekst kommer snart

 • Søren Nielsen-Gravholt
  Partner, Danmark
  Søren Nielsen-Gravholt

  Søren er sociolog og specialiseret i statistisk analyse, registerdata og survey. Han har særlig erfaring med større policy analyser og evalueringer indenfor blandt andet arbejdsmarkeds- og uddannelsesområdet. Søren har et skarpt blik for detaljer og er en ferm projektleder, der sikrer at projekterne skaber størst mulig værdi for vores kunder og i samfundet som helhed. Derudover er Søren daglig leder i Analyse og Tal og ansvarlig for vores daglige virke.

 • Tali Mørch
  Partner, Danmark
  Tali Mørch

  Tali er utdannet sosiolog og jobber med et bredt spekter av samfunnsvitenskapelige metoder og analyser. Hun har erfaring med alt fra statistisk modellering, sosial nettverksanalyse og kvalitative intervjuer. Tali er spesielt interessert i å undersøke komplekse problemstillinger og er dyktig til å skape innovative analysemetoder som kombinerer klassiske og nye tilnærminger. Hun er også ekstern lektor ved Institutt for sosiologi, Universitetet i København, hvor hun underviser i kvantitativ og kvalitativ analyse.

 • Tobias Bornakke
  Partner, Danmark

  Tobias er en af vores førende eksperter inden for digital metode med ekspertise i at udtænke innovative digitale undersøgelser. Tobias har en ph.d. i digital data fra Københavns Universitet og er notorisk nysgerrig efter, hvordan man tæller ting, der er svære at tælle. Det holder ham ajour med at bruge nye digitale metoder og data, hvilket giver vores kunder en unik indsigt i digital opførsel og informationsstrømme. Tobias har været en del af flere succesrige it-virksomheder og er desuden næstformand i AkademikerPension, der forvalter over 20 milliarder euro.

 • Valdemar Baes Aaholst
  Student, Danmark
  Valdemar Baes Aaholst

  Valdemar studerer sociologi på Københavns Universitet. Han arbejder både kvantitativt og kvalitativt med eksempelvis surveys, big data, interviews og observation. Han har erfaring med politik, journalistik og de kunstneriske brancher, og med den sociologiske baggrund forstår han at knytte kunsten og samfundet sammen. Valdemar har desuden blik for den digitale sfære og interesserer sig både for hvad, der rører sig på de store sociale medier og på mindre digitale fora.

 • Øyvind Winton
  Partner, Danmark
  Øyvind Winton