Om Analyse & Tall

Hvem er vi?

Analyse & Tall er et kooperativt analysebyrå med omlag 30 medarbeidere og eiere fordelt på kontorer i København, Aarhus, Oslo og Harstad. Vi er demokratisk med stort D og har derfor skiftet ut hierarki og lederlønninger med medbestemmelse og enhetslønn.

Hva gjør vi?

I Analyse & Tall teller vi det som er vanskelig: vi kartlegger sosiale fenomener og tendenser, måler holdninger og adferd og setter tall på digitale og sosiale bevegelser. Våre analyser avdekker komplekse størrelser som frivillighet, demokrati, deltakelse, netthets og spredning av feil- og desinformasjon på sosiale medier. Vi er spesialisert i å finne mønstre og mening i kompleksiteten og vi formidler våre funn gjennom grundige og gjennomarbeidene tall og analyser.

Våre metoder

Vi er metodiske nerder.  Vi kombinerer klassiske metoder som spørreundersøkelse, statistikk, intervju og fokusgrupper med nye digitale metoder som nettverksanalyse, stordataanalyser, utvikling av egne algoritmer og bruk av maskinlæring. Vi elsker å utforske nye metoder og vekke gamle metoder til live i nye kontekster. Derfor går en stor del av vårt overskudd og tid med på metodeutvikling og faglig fordypning.

Hvorfor gjør vi det?

Vårt formål er å skape et mer demokratisk, likt og sosialt rettferdig samfunn. Våre egne bidrag kommer gjennom ny kunnskap og analyser av verden rundt oss, men også gjennom måten vi har valgt å organisere og lede vår egen virksomhet på. Vi mener nemlig at kampen om et bedre demokrati og sosial rettferdighet også spiller seg ut i arbeidslivet. Derfor har vi valgt å organisere oss demokratisk og vi investerer stolt våre tid og overskudd i å styrke demokratiseringen, både internt og eksternt.

Finn en medarbeider

 • Amalia Dahl
  Partner, København, Danmark

  Amalia er sosiolog med en spesiell interesse for våre digitale liv - inkludert hat og vold på nettet, lokalsamfunn, kultur, personvern og rettigheter. Hun er alltid nysgjerrig på hvordan kombinasjonen av tradisjonelle metoder og digitale verktøy kan gi svar på nye samfunnsvitenskapelige spørsmål og skape endring. Hun har erfaring fra analyse- og utviklingsprosjekter og er opplært til å omsette data til innsikt og produkter som kan brukes i praksis.

 • Ane Kathrine Strand
  Partner, Oslo, Norge
  Ane Kathrine Strand

  Ane Kathrine er utdannet i medievitenskap med master i journalistikk. Som tidligere analysesjef i Retriever, har hun tidligere arbeidet med å analysere mediebildet for en rekke norske bedrifter og organisasjoner. Ane Kathrine har meget godt kjennskap til det norske medielandskapet og kvalitativ innholdsanalyse er hennes ekspertiseområde.

 • Anna Ørtoft
  Partner, København, Danmark
  Anna Ørtoft

  Anna studerer samfunnsvitenskapelig datavitenskap med spesialisering i innsamling og analyse av digitale data. Hun brenner for å bruke både kvantitative og kvalitative metoder for å få meningsfull innsikt fra komplekse datasett. Anna er også svært interessert i anvendelsen av kunstig intelligens og har tidligere undervist i samspillet mellom teknologi og samfunn, noe som har gitt henne en bredere kontekst for å forstå hvordan dataanalyse kan brukes til å løse samfunnsproblemer.

 • Asger Neesgaard Sand
  Partner, København, Danmark
  Asger er utdannet datanalytiker, og har tidligere studert fysikk og softwareutvikling. Han har en lidenskap for statistikk og programmering, og jobber blant annet med teknikker for bildegjenkjennelse, datauttrekk og analyser av diverse online plattformer. Han har tidligere undervist i programmering og statistikk, samt utvikling av vitenskapelig software.
 • Aylin Dursun
  Partner, Norge
  Aylin Dursun

  Aylin er analytiker med en lidenskap for utforskende analyse og kommunikasjon. Hun har en mastergrad i fysikk og har tidligere jobbet som forsker ved Universitetet i Oslo. De siste årene har hun arbeidet med ulike maskinlæringsteknikker. I tillegg til å utvikle og forbedre modeller har hun fokusert på å trekke ut nyttig innsikt fra modellene og er ekspert på datavisualisering. Hun har omfattende undervisningserfaring fra skolesektoren, akademia og privat sektor.

 • Bertil Ipsen
  Partner, Danmark
 • Cecilie Astrupgaard
  Partner, Danmark
  Cecilie Astrupgaard

  Cecilie er sosiolog og har spesialisert seg på å kombinere digitale og klassiske samfunnsvitenskapelige metoder. Hun er spesielt godt kjent med analyse av atferd på sosiale medier og har blant annet gjennomført dybdeanalyser av organisasjoners omdømme på sosiale medier og effekten av kommunikasjons- og kampanjetiltak. Cecilie er en dyktig foredragsholder og underviser og har erfaring fra Københavns Universitet med undervisning i både kvalitativ og kvantitativ metode.

 • Edin Lind Ikanovic
  Partner, Danmark

  Edin er vår skinnende stjerne innenfor data science og avansert analyse. Med en utdannelse i astrofysikk og tilleggsutdannelse i matematikk har Edin en dyp forståelse for hvordan man kan behandle og analysere store mengder data på en nøyaktig og systematisk måte. Edin er ekspert på å bruke avanserte statistiske metoder, utvikle AI-løsninger for å automatisere tekstanalyse og skape innsikt på tvers av ulike fagområder. Han har en imponerende evne til å forklare komplekse analyser og tall på en enkel måte, og er alltid klar til å rådgi våre kunder om hvordan de kan utnytte sine data på best mulig måte for å ta informerte beslutninger.

 • Håvard Lundberg
  Partner, Norge
  Håvard Lundberg

  Håvard arbeider daglig med å gjøre store og komplekse data tilgjengelig og anvendbare. Han kombinerer sin bakgrunn som informatiker og interaksjonsdesigner til å finne nye måter å innsamle, analysere og formidle innsikter som gjemmer seg i komplekse datasett. De siste årene har han spesialisert seg i å kartlegge og avdekke hvordan feil- og desinformasjon spres på Internett. Håvard har over 10 års erfaring med analysearbeid og kommunikasjon fra klima- og miljøområdet.

 • Ida Haugen-Poljac
  Partner, Norge
  Ida Haugen-Poljac

  Ida har samfunnsvitenskapelig bakgrunn med Master i fred- og konfliktstudier, og har over 10 års erfaring fra den internasjonale humanitære sektor. Hun har ekspertise innenfor politisk og humanitær analyse og har arbeidet i og med flere land i Midtøsten. Ida er skarp på å formidle kompleks informasjon på en lettfattelig måte, og er en strukturert og erfaren prosjektleder.

 • Jens Gwen Stein
  Partner, København, Danmark
  Billede kommer snart

  Jens er datavitenskapsmann og programvareutvikler med en mastergrad i litteraturvitenskap fra Københavns universitet. Han har særlig erfaring med naturlig språkbehandling, inkludert søkemotorer, automatisk metadataoppretting og talegjenkjenning, og med utvikling og implementering av datasystemer. Jens er også ekstern foreleser ved ITU, der han underviser i dataanalyse i kurset Data Intelligence.

 • Konrad Jervell
  Partner, Norge

  Konrad er en erfaren numerisk fysiker med en lidenskap for programmering og dataanalyse. Han bruker sine analytiske ferdigheter til å belyse store sosiale spørsmål, og har en imponerende evne til å skape innsikt fra komplekse datasett. Med ekspertise innen scraping-teknikker kan Konrad trekke verdifullt datamateriale fra ulike kilder, inkludert sosiale medier, for grundig analyse. I tillegg er Konrad dyktig innen kunstig intelligens og utnytter store språkmodeller til å automatisere klassifiseringen av samtaler på nett. Hans sterke samfunnsengasjement driver ham til å bruke disse ferdighetene for å bedre forstå digitalt samspill og samfunnsdynamikker.

 • Kristian Bruun
  Partner, Aarhus, Danmark
  Billede kommer snart

  Kristian er en initiativrik og kreativ analytiker med bred erfaring fra politiske partier, frivillige organisasjoner og fagforeninger. Med bakgrunn fra globale studier og utviklingsstudier er han vant til å bruke både kvalitative og kvantitative metoder. Målet hans er ikke bare å gi verdifull innsikt, men også å sikre at denne innsikten brukes aktivt for å gjøre verden til et bedre sted. Med base i Malling, sør for Aarhus, er han din ideelle sparringspartner på Jylland hvis du har et prosjekt eller en idé du ønsker å teste. Så ikke nøl med å ta kontakt med ham.

  Translated with DeepL.com (free version)

 • Line Pommerencke-Vilmand
  Student, København, Danmark
  Line Pommerencke-Vilmand
  Line er sosiologistudent ved Københavns universitet. Hun er interessert i å analysere profesjonell kapital og har tidligere erfaring fra TeamArbejdsliv og Investeringsfonden for Udviklingslande.
 • Lisbeth Palmhøj Nielsen
  Partner, Danmark

  Lisbeth er med en PhD i økonomi vores ekspert i effektanalyser og i andre avancerede økonometriske analyser. Med erfaring fra både forskningsverdenen hos VIVE og Aarhus Universitet, og fra den statslige sektor hos Styrelsen for Arbejdskraft og Rekruttering (STAR) har Lisbeth et godt blik for at se projekter fra forskellige økonometriske og politiske vinkler. Lisbeth har en forkærlighed for familieøkonomi – særligt kønnede uligheder – og har lavet adskillige analyser inden for de store velfærdsområder børn, unge, uddannelse og beskæftigelse. Lisbeth en dreven projektleder, og så er hun desuden medstifter og forperson i den borgerdrevne Fuglekvarterets Fælleskafé i Nordvest.

 • Liselotte Elgård Nielsen
  Rengskapsfører (DK), Danmark
  Billede kommer snart

             

 • Maj Baltzarsen
  Partner, Danmark
  Maj Baltzarsen

  Maj har flere års erfaring med at arbejde i krydsfeltet mellem politik, analyse og sammenskabelse. Maj er en skarp strateg, kommunikatør og projektleder, der omsætter komplekse analyser og situationer til konkret og handlingsanvisende rådgivning. Hun har de seneste år arbejdet intensivt med at skabe nye demokratiske bevægelser og at styrke deltagelse og ejerskab i demokratiske organisationer på nye, innovative måder.

 • Malte Moll Wingender
  Partner, Danmark
  Malte Moll Wingender

  Malte er sociolog med speciale i kvantitative analyser indenfor de brede velfærdsområder. Registerdataanalyser og spørgeskemaer er Maltes særlige ekspertise, men han har et skarpt blik for at lave analysedesign, der kobler kvantitative undersøgelser med det kvalitative. Malte er velbevandret inden for social- og beskæftigelsesområdet og har stor erfaring med at hjælpe organisationer med at få rede i, hvad der er op og ned i tal og fakta inden for disse felter.

 • Mikkel V. B. Jørgensen
  Studerende, Danmark
  Billede kommer snart
 • Mikkeline Thomsen
  Partner, Danmark
  Mikkeline Thomsen

  Mikkeline formulerer dét, som er svært. Hun kigger bagved tallene i de komplekse analyser og hjælper med at kvalificere og formidle indsigterne med øje for kundernes situation og strategiske potentiale. Mikkeline har retorikfaglig baggrund og hun er optaget af, hvordan vi påvirker hinanden i det digitale demokrati: Hvilke budskaber giver genlyd i de digitale forsamlingshuse og hvorfor? Mikkeline har erfaring fra forskellige kommunikations- og rådgivningsbureauer og NGO-verdenen.

 • Niels Ørbæk Chemnitz
  Partner, Danmark
  Niels Ørbæk Chemnitz

  Niels er datalog og data scientist med speciale i big data processing og distribueret machine learning. Når han ikke selv har hænderne nede i dataen som analytiker, arbejder han med at designe og implementere de skalérbare og robuste datasystemer der indsamler og klargør data til vores analytikere og machine learning eksperter. Niels er desuden tilknyttet forskningsgruppen for data-intensive systemer ved IT Universitetet, hvor han har blandt andet har undervist i stor-skala dataanalyse og big data management.

 • Pia Bang Jensen
  Partner, Danmark
  Pia Bang Jensen

  Pia er sociolog og besidder stor viden i social- og arbejdsmarkedspolitiske spørgsmål. Hun har tidligere været ansat i FAOS og BAT-kartellet og har her arbejdet intensivt med emner som arbejdsmigration, social dumping og arbejdsmiljø. Pias særlige kompetencer er at skræddersy dybdegående analyser, der kombinerer kvantitative og kvalitative metoder. Desuden er hun en skarp facilitator, der formår at skabe værdifulde processer og dialoger.

 • Ronnie Brandt Taarnborg
  Partner, Danmark
  Ronnie Brandt Taarnborg

  Ronnie er data scientist med speciale i natural language processing, maskinlæring og big data processing. Han er særlig optaget af emner som hadtale, spredning af misinformation og digitale fællesskaber. Og han har stor erfaring med at udvikle algoritmer til at finde had, radikalisering og ekstremisme i tekst. Derudover trives han med at designe og implementere systemer til at udtrække, transformere og lagre data. Ronnie er oprindeligt uddannet sociolog og kombinerer således stærke datatekniske kompetencer med et sociologisk perspektiv.

 • Sarah Steinitz
  Partner, Danmark
  Sarah Steinitz

  Sarah er sociolog med en tillægsuddannelse i journalistisk formidling. Sarah er erfaren i at nagivere i krydsfeltet mellem medier, data og politiske interesser, og har gennem flere år medvirket til forskning i magt og netværk, bl.a. gennem bogudgivelser. Sarah har et godt analytisk hovede, er en skarp formidler og en erfaren facilitator.

 • Søren Nielsen-Gravholt
  Partner, Danmark
  Søren Nielsen-Gravholt

  Søren er sociolog og specialiseret i statistisk analyse, registerdata og survey. Han har særlig erfaring med større policy analyser og evalueringer indenfor blandt andet arbejdsmarkeds- og uddannelsesområdet. Søren har et skarpt blik for detaljer og er en ferm projektleder, der sikrer at projekterne skaber størst mulig værdi for vores kunder og i samfundet som helhed. Derudover er Søren daglig leder i Analyse og Tal og ansvarlig for vores daglige virke.

 • Tali Mørch
  Partner, Danmark
  Tali Mørch

  Tali er utdannet sosiolog og jobber med et bredt spekter av samfunnsvitenskapelige metoder og analyser. Hun har erfaring med alt fra statistisk modellering, sosial nettverksanalyse og kvalitative intervjuer. Tali er spesielt interessert i å undersøke komplekse problemstillinger og er dyktig til å skape innovative analysemetoder som kombinerer klassiske og nye tilnærminger. Hun er også ekstern lektor ved Institutt for sosiologi, Universitetet i København, hvor hun underviser i kvantitativ og kvalitativ analyse.

 • Tobias Bornakke
  Partner, Danmark

  Tobias er en af vores førende eksperter inden for digital metode med ekspertise i at udtænke innovative digitale undersøgelser. Tobias har en ph.d. i digital data fra Københavns Universitet og er notorisk nysgerrig efter, hvordan man tæller ting, der er svære at tælle. Det holder ham ajour med at bruge nye digitale metoder og data, hvilket giver vores kunder en unik indsigt i digital opførsel og informationsstrømme. Tobias har været en del af flere succesrige it-virksomheder og er desuden næstformand i AkademikerPension, der forvalter over 20 milliarder euro.

 • Valdemar Baes Aaholst
  Student, Danmark
  Valdemar Baes Aaholst

  Valdemar studerer sociologi på Københavns Universitet. Han arbejder både kvantitativt og kvalitativt med eksempelvis surveys, big data, interviews og observation. Han har erfaring med politik, journalistik og de kunstneriske brancher, og med den sociologiske baggrund forstår han at knytte kunsten og samfundet sammen. Valdemar har desuden blik for den digitale sfære og interesserer sig både for hvad, der rører sig på de store sociale medier og på mindre digitale fora.

 • Øyvind Winton
  Partner, Danmark
  Øyvind Winton