Den demokratiske virksomhet

Analyse & Tall er et analysebyrå som både drives og eies av medarbeiderne selv - vi er et kooperativ! Når man blir fastansatt hos oss, blir man medeier av virksomheten og en del av vårt bedriftsdemokrati. Alle faste medarbeidere er også partnere, de får det samme i lønn og alle deltar i møter og utvalg som leder og driver virksomheten fremover.

Ordet kooperativ betyr samarbeid, og felles for kooperativer er at de er verdibaserte organisasjoner som forsøker å skape størst mulig nytte fremfor størst mulig overskudd. Kooperativer kommer i mange former: fra danske andelsselskap og norske samvirker, til foreninger og stiftelser. Noen er eid av kundene sine, noen av produsentene og andre av de som jobber der.

Analyse & Talls juridiske konstruksjon er et samvirke (SA). Hos oss er det medarbeiderne som er omdreiningspunktet for den demokratiske organiseringen og vår grunnleggende oppfattelse er at virksomheten er til for sine medarbeidere.

Våre grunnleggende prinsipper er beskrevet i det vi kaller vårt kooperative manifest:

#01 Demokratisk Styring

Vi, Analyse & Tall, er en demokratisk organisasjon, som styres av medarbeiderne. Vi treffer beslutninger i fellesskap: én medarbeider - én stemme.

#02 Enhetslønn

Hos oss er det et felles ansvar at alle bidrar til fellesskapet. Vi feirer våre seire som et resultat av felles anstrengelser - derfor har vi enhetslønn.

#03 Økonomisk uavhengighet

Vi er uavhengige av kommersielle og partipolitiske interesser.

#04 Kunnskapsdrevet forandring

Vi produserer kunnskap og innsikt av høy faglig kvalitet som skaper forandring og offentlig debatt. Vi tror at økt innsikt i sosiale, økonomiske og teknologiske samfunnsspørsmål bidrar til et mer demokratisk, likt og sosialt rettferdig samfunn.

#05 Flere bunnlinjer

Vi verdsetter et sunt arbeidsliv, samt oppgaver som utgjør en forskjell for vårt samfunn like høyt som vårt økonomiske overskudd.

#06 Samfunnsbidrag

Vi tror på den kooperative bevegelse og arbeider for å fremme dens utbredelse i Norden. Derfor støtter og medvirker vi i initiativer, organisasjoner og aktiviteter som bidrar til et mer demokratisk, likt og sosialt rettferdig samfunn.

Vår organisering

Vi er en demokratisk virksomhet hvor medarbeiderne også er eiere og derfor har medinnflytelse. Derfor plasserer og fordeler vi ansvar og ledelse mellom oss. Fellesmøtene er virksomhetens sentralnerve, hvor beslutninger fattes. I utvalgene arbeider man med forskjellige ansvarsområder, innenfor utdelegert beslutningskompetanse fra fellesmøtene. Trivselsgruppene våre er med på å sikre et godt arbeidsmiljø for alle som jobber hos oss. Styret i Analyse & Tall skal sikre at virksomheten lever opp til sine mål. Fordi vi har byttet ut hierarki med en flat struktur, ser vårt organisasjonskart slik ut: