Forsvarets forskningsinstitutt (FFI)

Utenlandsk påvirkning på det norske stortingsvalget

Ble det norske stortingsvalget utsatt for utenlandsk påvirkning?

Den 13. september 2021 gikk nordmenn til urnene for å velge sine representanter til det norske parlamentet. Som en del av regjeringens tiltaksplan for å hindre uønsket påvirkning i forbindelse med valget, undersøkte vi hvorvidt utenlandske aktører forsøkte å påvirke utfallet av valget.

Dette gjorde vi

I samarbeid med Forsvarets forskningsinstitutt og Common Consultancy undersøkte vi om, og hvordan, desinformasjon og propaganda fra utenlandske aktører ble spredt på norske nettsider, Facebook og Twitter. Vi undersøkte også om det forekom inautentisk aktivitet på Facebook og Twitter, for å identifisere målrettede forsøk på manipulasjon.

 
0
1
 
0
1
2
3
4
5
 
0
1
 
.
 
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
 
.
 
0
1
2
 
0
1
 
0
1
2
3
4
5
6
7

Dette fant vi

Vi fant ikke tegn på direkte valgpåvirkning fra utenlandske aktører, men vi avdekket aktive forsøk fra utenlandske aktører på å påvirke et norsk publikum.

Relativt billige og tilgjengelige teknologier, samt usofistikerte og lett detekterbare manipulasjonsteknikker, brukes av flere aktører for å forsøke å påvirke et norsk publikum.

Facebook og Twitter er fremdeles godt egnet som plattformer for påvirkningsoperasjoner, til tross for deres egne forsøk på å stoppe inautentisk aktivitet og spredning av desinformasjon.

Vår gjennomgang av tidligere kartlagte påvirkningsoperasjoner viser at utenlandsk påvirkning av valg i demokratiske stater i stor grad skjer indirekte og subtilt over lang tid, gjennom gradvis påvirkning av befolkningens holdninger og virkelighetsoppfatning.

Vi anbefalte at norske myndigheter innretter fremtidige undersøkelser av valgpåvirkning på en slik måte at de kan fange opp påvirkning av nordmenns virkelighetsoppfatning, verdier og tillit over tid.

Vil du vite mer?
Ta kontakt med Håvard

Håvard Lundberg

Håvard Lundberg +4795793255 haavard@ogtall.no

Last ned rapporten
Samarbeid
Forsvarets forskningsinstitutt (FFI)
År
2022