Nordic Safe Cities

Tonen i den norske offentlige debatten på Facebook

Tonen i den norske offentlige debatten på Facebook

Med 3,5 millioner brukere er Facebook fortsatt det største sosiale mediet i Norge. 67 prosent av alle nordmenn logger inn på Facebook én eller flere ganger hver eneste dag. Her både eksponeres vi for, og samhandler med, en strøm av kommentarer, nyheter og ytringer. Sosiale medier som Facebook har bidratt til at langt flere deltar i det offentlige ordskiftet og bruker ytringsfriheten sin. Facebook er også et sted hvor man finner meningsfeller og anerkjenner livets store øyeblikk og hverandres prestasjoner. Men vi vet også at debattene på Facebook kan virke polariserende, og at språklige angrep på nett kan ha alvorlige konsekvenser for enkeltindivider og grupper.

Med denne rapporten ønsker vi å bidra med økt kunnskap om ytringsklimaet på Facebook, både når det gjelder de opphetede og grenseoverskridende debattene og de anerkjennende samtalene. For å gjøre dette har vi for første gang i Norge brukt maskinlæring til å kvantifisere hele debatten som finner sted på et stort antall offentlige Facebook-sider, nærmere bestemt Facebook-sidene til norske politikere, offentlige personer, medier og offentlige debattsider.

 
0
1
 
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
 
 
0
1
2
3
4
5
 
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
 
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
 
 
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
 
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
 
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Sånn gjorde vi

Til denne undersøkelsen har vi samlet inn nesten 10,5 millioner kommentarer på Facebook-sider som tilhører norske politikere, medier, offentlige personer og offentlige debattsider. For å analysere alle disse kommentarene har vi utviklet angrepsalgoritmen A&ttack2.

Vi anser denne algoritmen som et av undersøkelsens viktigste resultater. Det er nemlig den første algoritmen som kan gjenkjenne angrep både på norsk og dansk. Algoritmen kan gjenkjenne om en Facebook-kommentar er et språklig angrep eller ikke, og den er bedre enn sammenlignbare, enspråklige algoritmer. A&ttack2 er dessuten fritt tilgjengelig på plattformen hugging face.

Såvidt oss bekjent er dette den mest omfattende analysen som er gjennomført av hatprat på nettet i Norge.

Det fant vi ut

Av de omtrent 10,5 millioner kommentarer som utgjør den offentlige debatten på Facebook, har vi med A&ttack2 identifisert 177 077 kommentarer som språklige angrep. Det svarer til at 1,7% av alle kommentarer i den offentlige debatten på Facebook er et angrep. Der er stor forskjell på hvor hard debatten er. Når debatten handler om islam, så er 4,9 % av kommentarene angrep. Angrep og hatprat rammer ikke likt.

Ut av de 177 077 kommentarer finner vi at nesten 41 000 kan defineres som hatprat, som tilsvarer 0,4 % av alle kommentarer. Nesten 30 % av disse er rettet mot muslimer. Dette gjør muslimer til den desidert mest utsatte gruppen for hatprat i den norske Facebook-debatten. Kvinner er i høy grad også mottakere av angrep, da 17 % av hatpratet vi finner er rettet mot kvinner.

Definisjoner

Et språklig angrep er en kommentar som inneholder stigmatiserende, nedsettende, krenkende, stereotypiserende, ekskluderende, sjikanerende eller truende ytringer.

Hatprat er definert som et språklig angrep mot en gruppe eller et individ basert på gruppens eller individets beskyttede karakteristika. Dette kan være rase/etnisitet, hudfarge, nasjonalitet og opprinnelse, religion og tro, seksuell orientering, kjønn og kjønnsidentitet, sosial klasse og sosial status, politisk orientering, alder eller funksjonshemming og alvorlige sykdommer.

Vil du vite mer?
Ta kontakt med Ane Kathrine

Ane Kathrine Strand

Ane Kathrine Strand +4792030878 ane@ogtall.no

Last ned rapporten
Besøk nettstedet
Samarbeid
Nordic Safe Cities
År
2023