Amnesty International Norge

Negative holdninger og stereotypier om samer på Facebook

Negative holdninger og stereotypier om samer på Facebook

Samer i Norge har en lang historie med undertrykking og diskriminering. I dag er samer anerkjent som urfolk som gir dem rettigheter som, blant annet, skal sikre minoritetsvern og motvirke diskriminering. Samtidig vet vi fra tidligere undersøkelser at mange har lite kunnskap om samer som folkegruppe, og at samer har fire ganger så høy risiko for å oppleve diskriminering som majoritetsbefolkningen. Tre av fire unge samer har opplevd diskriminering fordi de er samer.  En stor del av dette kommer nettopp til uttrykk i sosiale medier, som Facebook. 

Til grunn for rapporten ligger et ønske om å bidra til mer kunnskap om omfanget av negative holdninger og stereotypier som deles om samer i sosiale medier. Dette er et viktig spor å undersøke, utover hets og hatprat. Dette er ofte meninger og ytringer som er innenfor ytringsfrihetens grenser, men som likevel kan oppfattes svært belastende for gruppen som omtales og diskuteres. Det flytter også grensene for hva vi stadig anser som akseptabelt og som sannheter om en utsatt minoritesgruppe. 

 
0
1
2
 
0
1
2
 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
 
 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
 
0
1
 
0
1
2
3
4
5
6

Sånn gjorde vi

For å svare på hvordan samer omtales på sosiale medier har vi samlet inn og systematisert hundretusenvis av Facebook-innlegg og kommentarer som handler om samer og samiske temaer.

Vi har analysert partipolitiske Facebook-sider, norske mediers Facebook-sider og Facebook-grupper. Gruppene er valgt ut basert på relevante tematikker og geografisk tilhørighet.

For å få et dypere innblikk i debatten på politikerne og medienes Facebook-sider har vi lest og kodet om lag 20 prosent av alle Facebook-kommentarene som nevner samisk tematikk. Det vil si 7 600 kommentarer.

For å måle debatten i gruppene har vi trent språkmodellen GPT-4 til å klassifisere kommentarer basert på den manuelle kodingen vi har gjort.

Dette fant vi

Debatter om samisk tematikk på Facebook er preget av negative holdninger og stereotypiske fremstillinger. Når samisk tematikk diskuteres og spesifikt nevnes i kommentarene på Facebook-sidene til medier og politikere inneholder minst én av fire kommentarer negative holdninger eller stereotypiske fremstillinger av samer.

Fosen-saken øker omtalevolumet og andelen negative kommentarer i medienes kommentarfelt. I forbindelse med Fosen-saken øker andelen kommentarer som formidler negative holdninger og stereotypier med nesten 10% i første halvår i 2023. Den største økningen i andelen negative kommentarer er i kommentarfeltet til riksdekkende medier.

At samer hindrer fremskritt og moderne utvikling er den aller vanligste negative holdningen om samer. Dette henger særlig sammen med diskusjonen om Fosen-saken og hvorvidt vindturbinene bør fjernes. Den nest vanligste negative holdningen om samer i kommentarfeltene handler om at «samer kan ikke regnes som urfolk». Utsagnene om at samenes urfolkstatus er urettmessig brukes som argument mot samiske rettigheter.Vil du vite mer?
Ta kontakt med Ida

Ida Haugen-Poljac

Ida Haugen-Poljac +4740212287 ida@ogtall.no

Last ned rapporten
Samarbeid
Amnesty International Norge
År
2023