Amnesty International Norge og FRI

Ytringsklimaet for skeive på Twitter og Facebook

Ytringsklimaet for skeive på Twitter og Facebook

Terrorangrepet i Oslo den 25. juni 2022, kom som et sjokk på store deler av befolkningen. Men for mange i det skeive miljøet var det ikke en overraskelse. Mange fortalte om et økt trykk på sosiale medier. Men stemmer det?

Analyse & Tall fikk i oppdrag å svare på dette. Gjennom kvantitative og kvalitative analyser av Twitter og Facebook har vi undersøkt hvordan ytringsklimaet om skeive har endret seg fra 2018 - 2022.

Med økende tilstedeværelse av digitale plattformer, og en stadig mer digitalisert verden, blir nettet både et viktig verktøy for samfunnsengasjement og en arena for kritiske ytringer. Det er et alvorlig demokratisk problem dersom minoritetsgrupper i samfunnet unnlater å ytre seg i offentligheten, i frykt for hets, nedsettende eller svært kritiske kommentarer om sin seksuelle legning eller kjønnsidentitet. I denne rapporten tar vi for oss denne utfordringen, og belyser hvordan ytringsklimaet er for skeive i Norge i dag. Både med tanke på hatprat, og negative diskurser. Begge deler kan gjøre at det føles krevende å bruke stemmen sin, eller bare å observere det offentlige ordskifte.

 
0
1
2
3
4
 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
 
0
1
2
3
4
 
 
0
1
2
 
0
1
 
0
1
2
3
4
5
6

Sånn gjorde vi

For å svare på hvordan ytringsklimaet for skeive ser ut på sosiale medier de siste fem årene, har vi samlet inn og systematisert hundretusenvis av twittermeldinger og Facebook-innlegg og kommentarer.

For å få et dypere innblikk i debatten på Twitter har vi lest og kodet omlag 10 prosent av alle twittermeldingene vi har samlet inn. Det vil si ca 9000 meldinger.

For å måle debatten på Facebook har vi brukt språkalgoritmen Attack2 som er utviklet av Analyse og Tall. Den er trent mer enn 100 000 Facebook-kommentarer for å gjenkjenne om en kommentar inneholder et språklig angrep eller ikke – med språklig angrep mener vi stigmatiserende, nedsettende, krenkende, stereotypiske, ekskluderende, sjikanerende eller truende ytringer.

Det fant vi

De siste fem årene kan vi dokumentere en voldsom økning i diskusjon om skeiv tematikk på Twitter. Det skyldes i stor grad en eksplosiv vekst i den såkalte "transdebatten". Antallet twittermeldinger om skeive temaer økte fra 6 457 til 44 620 i perioden. Antallet twittermeldinger om transpersoner økte fra 1485 til 23 465 - en økning på nesten 16 ganger så mange tweets.

Debatten om transpersoner på Twitter er svært polarisert, og kritiske ytringer utgjør den største gruppen ytringer. Rapporten viser at 47% av Twitter-meldingene om transpersoner har en kritisk tilnærming, mens 40% har en støttende tilnærming. Vi ser også at de kritiske ytringene i transdebatten øker i perioden, mens andelen støttende ytringer faller.

Pride omtales stadig mer kritisk på både Twitter og Facebook i perioden, mens andelen meldinger som inneholder støtte og positive ytringer om Pride synker. En sentral diskurs i den økende kritikken er fremstilling av Pride som en farlig og radikal ideologi, spesielt rettet mot barn og unge. Denne diskursen er tydelig til stede både på Twitter og Facebook.

Skeiv tematikk, spesielt knyttet til Pride, generer mer engasjement på Facebook sammenlignet med andre temaer. Når riksmediene publiserer innlegg om Pride, øker engasjementet med 166% sammenlignet med andre temaer. Heising av Pride-flagg på offentlige flaggstenger er spesielt kontroversielt og skaper debatt og reaksjoner i medienes kommentarfelt både i 2021 og 2022.

Vil du vite mer?
Ta kontakt med Ida

Ida Haugen-Poljac

Ida Haugen-Poljac +4740212287 ida@ogtall.no

Last ned rapporten
Samarbeid
Amnesty International Norge og FRI
År
2023