Dansk Live, JazzDanmark, Koda, ROSA, Snyk og Tempi

Hvorfor er der så få kvinder i musikken?

Intro

En ulige kønsbalance blandt musikere er veldokumenteret. Tal fra Koda viser, at kun 20 pct. af Kodas medlemmer i 2020 var kvinder. I løbet af samme år blev kvindelige komponister og sangskriveres musik spillet i et omfang, der gjorde, at de tilsammen modtog blot 10 pct. af de samlede udbetalinger fra Koda. Tallene er blot få af mange, der dokumenterer en skæv kønsbalance, men hvorfor er der så få kvinder blandt skabende og udøvende musikere i Danmark?

Som den første af sin slags kortlægger denne undersøgelse, hvilken betydning køn har for musikeres karrieremuligheder og -begrænsninger i Danmark. Ved at sammenholde oplevelser af arbejds- og karrieremæssige barrierer på tværs af køn påviser undersøgelsen, at kvinder og ikke-ciskønnede oplever væsentligt flere begrænsninger på grund af deres køn end mænd. Kvinder og ikke-ciskønnede oplever i udbredt grad, at deres karrieremuligheder begrænses betydeligt på grund af indgroede fordomme og udbredt forskelsbehandling på baggrund af deres køn.

“Sexisme og nedladende og krænkende adfærd oplever jeg, hver gang jeg spiller. Jeg er altid utryg, når jeg skal ud at spille, fx i mødet med teknikere og lydpersoner, fordi de altid taler nedladende eller sexistisk til mig i en eller anden grad. Jeg er blevet befamlet, opfordret til sex, jeg har oplevet truende adfærd, overskridende adfærd, alt muligt. Hver eneste gang i en eller anden grad, desværre.”
Kvinde, 25 år

Sådan gjorde vi

Undersøgelsen bygger på et solidt datagrundlag: Et litteraturstudie, 17 dybdegående interviews med musikere på tværs af køn og knap 6.000 spørgeskemabesvarelser fra medlemmer af Koda og Gramex. Hele 1.500 personer i spørgeskemaundersøgelsen har valgt at bidrage med deres individuelle oplevelser i åbne besvarelser. De mange personlige beretninger er med til at understøtte de kvantitative resultater og give en dybere forståelse af årsagerne til, at kvindelige musikere er i undertal.

 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
 
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
 
 
p
 
c
 
t
 
.

De fandt vi ud af

Helt overordnet viser undersøgelsen, at kvindelige og ikke-ciskønnede musikere oplever en udbredt og mangefacetteret forskelsbehandling i Danmark, som begrænser deres muligheder for at gøre karriere betragteligt. Det afspejles både i de kulturelle praksisser og i de strukturer, som kendetegner branchen. Undersøgelsen peger også entydigt på, at mange musikere – særligt kvinder og ikke-ciskønnede - oplever grænseoverskridende adfærd fra hverdagssexisme til verbal og fysisk seksuel chikane. Inden for de seneste fem år har hele 70 pct. af de ikke-ciskønnede, 64 pct. af kvinderne og 44 pct. af mændene i undersøgelsen oplevet én eller flere former for grænseoverskridende adfærd i deres arbejde som musikskaber og -udøver. Blandt de yngre kvinder under 30 år har hele 80 pct. oplevet en eller flere former for grænseoverskridende adfærd.

Vil du vite mer?
Ta kontakt med Maj

Maj Baltzarsen

Maj Baltzarsen +4550552668 maj@ogtal.dk

Last ned rapporten
Samarbeid
Dansk Live, JazzDanmark, Koda, ROSA, Snyk og Tempi
År
2022