Rapport

Ytringsklimaet for skeive på Twitter og Facebook

Gjennom kvantitative og kvalitative analyser av Twitter og Facebook har vi undersøkt hvordan ytringsklimaet om skeive har endret seg fra 2018 - 2022.

Terrorangrepet i Oslo den 25. juni 2022, kom som et sjokk på store deler av befolkningen. Men for mange i det skeive miljøet var det ikke en overraskelse. Mange fortalte om et økt trykk på sosiale medier. Men stemmer det?

Analyse & Tall fikk i oppdrag fra Amnesty International Norge og FRI - Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold, å svare på dette. Gjennom kvantitative og kvalitative analyser av Twitter og Facebook har vi undersøkt hvordan ytringsklimaet om skeive har endret seg fra 2018 - 2022.

Med økende tilstedeværelse av digitale plattformer, og en stadig mer digitalisert verden, blir nettet både et viktig verktøy for samfunnsengasjement og en arena for kritiske ytringer. Det er et alvorlig demokratisk problem dersom minoritetsgrupper i samfunnet unnlater å ytre seg i offentligheten, i frykt for hets, nedsettende eller svært kritiske kommentarer om sin seksuelle legning eller kjønnsidentitet. I denne rapporten tar vi for oss denne utfordringen, og belyser hvordan ytringsklimaet er for skeive i Norge i dag. Både med tanke på hatprat, og negative diskurser. Begge deler kan gjøre at det føles krevende å bruke stemmen sin, eller bare å observere det offentlige ordskifte.

Last ned rapporten

Udgivelsesdato

23. juni 2023