Rapport

Turismens fotavtrykk

Kartlegging av indikatorer som kan måle turismens økonomiske, sosiale og miljømessige påvirkning på København by.

Hvordan kan turismens bærekraft måles i København? Vi har utviklet en liste over 65 indikatorer for å måle og overvåke det økonomiske, sosiale og miljømessige fotavtrykket av turisme i byen.

Last ned rapporten

Udgivelsesdato

12. mars 2021