Rapport

Studenters opplevelse av utleiemarkedet

Analyse av hvordan norske studenter opplever utleiemarkedet.

Som vi skrev i rapporten "Utleiemarkedet i 25 norske byer", så har det de siste årene vært mye oppmerksomhet rundt boligmarkedet i Norge. Prisene presses stadig oppover og terskelen for å kjøpe bolig har blitt svært høy for unge studenter som ikke har tilgang til tilstrekkelig egenkapital eller høy årsinntekt. I studentbyene er boligmarkedet særlig presset, da det er lite boligutbygging og en stor andel boligsøkere som ikke har andre muligheter enn å leie. Men hva sier studentene selv om boligsituasjonen?

Denne analysen har fokus på studentenes faktiske opplevelse av å være på utleiemarkedet. Analysen bygger på en spørreundersøkelse blant studenter i Norge og er besvart av 1 383 studenter som bor i en utleiebolig. I så måte gir analysen et øyeblikksbilde av studentenes opplevelse av utleiemarkedet fra november 2021 til mars 2022.

Undersøkelsen er utført på vegne av Norsk studentorganisasjon (NSO).

Last ned rapporten

Udgivelsesdato

23. juni 2022