Rapport

Antisemittisme på nettet i den offentlige debatten på Facebook

En studie av hvor utbredt antisemittismen på nettet er i den offentlige debatten på Facebook i Danmark og hvordan den kommer til uttrykk.

Dette er den første analysen i Danmark som kartlegger online antisemittisme i kommentarsporene på offentlige politiker- og mediesider på Facebook. Analysen tar utgangspunkt i over 45 millioner kommentarer fra de siste to årene, og ved hjelp av GPT-4, identifiserer vi omfanget av antisemittiske kommentarer.

Konklusjonen er tydelig: når samtalen dreier seg om jøder, er hver tiende kommentar antisemittisk. Fordommer, hat, konspirasjonsteorier og feilinformasjon er en integrert del av den offentlige debatten på Facebook. Antisemittisme er dermed ikke bare begrenset til ekstreme grupper og perifere miljøer, men dukker også opp på mainstream-plattformer der dansker samhandler og diskuterer.

Last ned rapporten

English version

English version

Udgivelsesdato

7. desember 2023