Rapport

Økonomisk analyse av selskapene i den danske filmbransjen

Kartleggin av filmbransjen som følge av den danske filmavtalen 2015-2018.

På oppdrag fra det danske Kulturdepartementet har vi i samarbeid med Teknologisk Institutt laget en analyse for å belyse eierskap og den økonomiske utviklingen i den danske spillefilmbransjen.

Konkret fokuserer analysen på å:

- Beskrive spillefilmbransjens produksjonslandskap med utgangspunkt i verdikjeden for spillefilmproduksjon, med mål om å identifisere spillefilmbransjen fordelt på bransjens delsektorer som produksjonsselskaper og leverandører til produksjonsselskaper samt distributører og kinoer.

- Avdekke vertikale og horisontale eierforhold i spillefilmbransjen med mål om å identifisere grupper innen spillefilmbransjen.

- Gjennomføre en inntektsanalyse.

- Gjennomføre en økonomisk analyse av spillefilmbransjen basert på de identifiserte gruppene og enkeltprodusenter utenfor gruppene, samt en økonomisk analyse av spillefilmbransjens verdikjede for å belyse hvor i verdikjeden det tjenes penger.

Last ned rapporten

Udgivelsesdato

1. juni 2018