Rapport

Kartlegging av utenlandsk informasjonspåvirkning

Undersøkelse av sosiale medier før, under og etter kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023

På oppdrag fra Kommunal- og distriktsdepartementet har vi i samarbeid med Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) og Common Consultancy startet en kartlegging av hvorvidt utenlandske aktører forsøker å påvirke nordmenn på sosiale medier i forbindelse med norske valg i perioden 2023–2025. Denne rapporten er den første i prosjektet og vurderer perioden før, under og rett etter kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2023.

Undersøkelsen bygger på data fra Facebook, X/Twitter, Telegram og TikTok. Det er gjort flere analyser for å se etter tegn til påvirkningsforsøk rettet mot valgresultatet, valgdeltakelsen, tilliten til valggjennomføringen, den politiske debatten, splittelse av befolkningen og undergraving av tillit til politikere, norske myndigheter og norske politikere.

Rapporten består av fire analyser som bygger på 5,7 millioner datapunkt fra de fire plattformene.

Du kan laste ned rapporten her fra FFI sine hjemmesider.

Last ned rapporten

Udgivelsesdato

15. januar 2024