Rapport

Kartlegging av nettverkene til norske olje- og gassinteresser

En sosial nettverksanalyse av maktinnflytelsen til den norske oljebransjen 2021-2022

Målet med dette prosjektet har vært å kartlegge den potensielle innflytelsen olje- og gassinteresser kan ha på andre innflytelsesrike aktører i det norske samfunnet. For å gjøre dette har vi benyttet oss av sosial nettverksanalyse (SNA) for å kartlegge nettverket som olje- og gasselskaper, samt interesseorganisasjoner har innenfor det bredere norske samfunnet.

Vi måler formell makt – kontrollen over bedrifter, organisasjoner og politiske partier. Derfor måler vi både nettverk, formell innflytelse og eierstyring. Vår analyse er basert på data om styredeltakelse, ledelsesfunksjoner, medlemskap i regjering og parlamentet, samt deltakelse i nettverk, statlig oppnevnte styrer, råd eller komiteer.

Vi definerer olje- og gassinteresser som enkeltpersoner som representerer organisasjoner med en interesse i fortsatt leting og utvinning av olje- og gass. Vi finner at olje- og gassinteressene er svært sentralt plassert og velforbundet med de mest velforbundene personene og organisasjonene i Norge.

Rapporten er utarbeidet på vegne av Oil Change International.

Last ned rapporten

Udgivelsesdato

1. november 2023