Rapport

Friskolernes elever

Registerbaseret sammenligning af friskole- og folkeskoleelevers sociale baggrund

Rapporten er lavet på baggrund af Danmarks Statistiks registre og undersøger, hvad der kendetegner elever på friskoler, og hvordan deres baggrund adskiller sig fra folkeskoleelevers. Rapporten er rekvireret hos Dansk Friskoleforening.

Last ned rapporten

Udgivelsesdato

1. april 2017