Rapport

Evaluering af Gentofte Kommunes handikap politik 2013-2016

Spørgeskemaundersøgelse og interviews blandt borgere, forvaltningspersonale og handicaporganisationers medlemmer

En analyse af hvilken betydning handicappolitikken har haft for borgere med funktionsnedsættelser, og hvordan den kan blive bedre.

Last ned rapporten

Udgivelsesdato

1. januar 2018