Rapport

.Det Sociale Velfærdsindeks - SV25

Status for 2010-2017

Det sociale velfærdsindeks (SV25) måler ”temperaturen” på de velfærdsmæssige og sociale problemer i Danmark. SV25 omfatter 25 indikatorer, der dækker et bredt spektrum af sociale og velfærdsmæssige problemer. De er inddelt i fire velfærdsområder, helbredsproblemer utryghed, arbejdsløshed, økonomiske problemer og tre sociale områder, sociale konsekvenser, socialt udsatte, dårlige opvækstvilkår.

Last ned rapporten

Udgivelsesdato

1. januar 2019