Rapport

Debatten om samtykke og voldtekt på sosiale medier

Rapporten kartlegger debatten om samtykke og samtykkelov de siste seks årene

Voldtekt er et stort samfunnsproblem og fører til alvorlige helseproblemer. 1 av 5 jenter og kvinner i Norge oppgir å ha vært utsatt for voldtekt minst en gang i løpet av livet. Psykiske komplikasjoner etter seksuelle overgrep kan være post-traumatisk stresslidelse, depresjon, selvmordsproblematikk, sosial tilbaketrekning eller angst.

Det har i de siste år vært økende debatt om innføring av samtykkebasert voldtektslovgivning i Norge.

Kartleggingen viser at når samtykke og samtykkelov diskuteres på Facebook, støtter seks av ti kommentarer en samtykkebasert voldtektsbestemmelse. Støtten har økt jevnt de siste seks årene. Samtidig viser rapporten at det i norsk Facebook-debatt fortsatt verserer svært mange feiloppfatninger om hva samtykke er og hvordan det vil fungere i lovmessig forstand. Ironi og latterliggjøring er også sterkt tilstede. Det viser at det fortsatt er behov for opplysning og kunnskap om samtykke.

Rapporten viser også at mer enn én av ti kommentarer om samtykke og samtykkelov inneholder voldtektsmyter. Den vanligste myten er at offeret må ta noe av ansvaret for overgrepet selv. Voldtektsmyter fortsetter å bygge opp under stereotypier av særlig kvinner og jenters handlinger og ønsker når det kommer til sex.


Last ned rapporten

Udgivelsesdato

6. mars 2024