Rapport

Bodø-ungdoms digitale liv

En undersøkelse av hvordan ungdom i Bodø bruker sosiale medier, med fokus på skadelig og ekstremt innhold

Analysen av de unges digitale liv er gjennomført ved å kombinere to metoder: kvalitative intervjuer med ungdom i Bodø mellom 13 - 19 år, og netnografisk undersøkelse av TikTok og Instagram.

Hovedfunnene i rapporten er: 

#1 - Unge i Bodø eksponeres i stor grad for krenkelser, mobbing og ekstremt innhold på sosiale medier.

#2 - Krenkelser og mobbing foregår oftest i private eller lukkede fellesskaper, mens det er mye ekstremt innhold som ligger fritt fremme på både TikTok og Instagram.

#3 - Sosiale medier forsterker presset på utsatte grupper i Bodø, og dette gjelder særlig samer, skeive og personer med innvandrerbakgrunn. 

#4 - Mange har opparbeidet seg et normalisert forhold til ekstremt innhold, og få føler at de kan gjøre noe med det. Det kan skyldes, at det er så mye ekstremt innhold at de gir opp på forhånd.

#5 - De unge henvender seg i liten grad til voksenpersoner, som foreldre eller skolen, når de opplever digitale krenkelser. De mener voksne i liten grad forstår, eller de er redde for hvordan de skal reagere.

Analysen er gjort i samarbeid med Common Consultancy, for Bodø kommune, som en del av Nordic Safe Cities Trygg Digital By-prosjektene. Prosjektet er gjennomført med støtte fra Gjensidigestiftelsen.

Last ned rapporten

Udgivelsesdato

21. mai 2024