Rapport

Benspænd og god praksis i arbejdet med hjemløse borgere

En kvalitativ undersøgelse af fagpersoners oplevelser og erfaringer

Denne rapport belyser fagpersoners oplevelser af, hvordan lovgivning, retningslinjer og tilgange på hjemløseområdet fungerer for borgere, der er i hjemløshed eller i risiko for hjemløshed. Omdrejningspunktet er, om der opleves benspænd i form af forkert eller mangelfuld anvendelse af lovgivningen eller modstridende krav og regler. Derudover undersøges, hvorvidt den lokale organisering af indsatserne er hensigtsmæssig i forhold til de komplekse regler på området og de forskellige behov, hjemløse borgere kan have. I rapporten undersøges endvidere, hvilke gode erfaringer fagpersonerne har med at hjælpe hjemløse borgere.

Undersøgelsen bidrager dermed med en række konkrete oplevede problemer og gode erfaringer i forhold til at hjælpe hjemløse i egen bolig og ud af hjemløshed. Formålet med rapporten er således også at bidrage til at fremme den bedst mulige brug af de eksisterende lovgivningsmæssige redskaber og at belyse betydningen af faglige og organisatoriske tilgange på hjemløseområdet ved at pege på muligheder for arbejdet med at afhjælpe hjemløshed. Undersøgelsen går ikke nærmere ind i en udredning af juraen, organiseringen eller strukturelle årsager til de mange benspænd, men forholder sig derimod til interviewpersonernes tolkninger og/eller oplevelser i deres praksis.

Last ned rapporten

Udgivelsesdato

1. januar 2019