Rapport

Angrep & hat i idrettsdebatten på sosiale medier

I samarbeid med Amnesty International Danmark og med støtte fra TrygFonden

Denne rapporten analyserer sportsdebatten på Facebook og Instagram. Studien er basert på over 5,5 millioner kommentarer fra de siste to årenes diskusjoner på Facebook-sider for danske sportsmedier og store idrettsklubber og forbund. Ved hjelp av kunstig intelligens har vi identifisert og analysert forekomsten av språklige angrep og hat i kommentarsporene, og vi har undersøkt hvem disse angrepene er rettet mot.

Et fellesskap for alle?
Sport spiller en sentral rolle i danskenes liv, både som aktivitet og som kilde til underholdning. Populariteten gjenspeiles også i den offentlige debatten på sosiale medier, der sport ikke bare får oppmerksomhet i spesialiserte sportsmedier, men også i store nasjonale nyhetsmedier.

Skal idretten være tilgjengelig for alle, så krever det en åpen og inkluderende kultur som gjør det trygt for alle å delta Når vi i denne analysen undersøker problemer med språklige angrep og hat i idrettsdebatten på sosiale medier. klargjøre atferd som kan ha motsatt effekt av å ekskludere noen fra å delta på lik linje med andre.

Konklusjonen i analysen er klar: Når samtalen dreier seg om sport, er risikoen for angrep og hat tilstede. Fordommer, stereotypier og hat er en del av idrettsdebatten, og det rammer både mennesker i og utenfor idretten. Selv om idretten typisk fungerer som et samlingspunkt som styrker samholdet, viser vår analyse dermed at sportsdebatten på nett ikke alltid lever opp til dette idealet. Den ekskluderende og splittende karakteren til hatytringer står i sterk kontrast til visjonen om sportsom en kilde til fellesskap og samhold.

Last ned rapporten

Udgivelsesdato

28. mai 2024